Czym się zajmujemy
Firma "Bogusław Kryska" świadczy kompleksowe usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz dziedzin pokrewnych. Z podmiotem współpracują doświadczeni specjaliści z zakresu BHP, ppoż., prawa pracy oraz ratownictwa medycznego których wspólnym celem jest budowanie trwałych relacji z klientem w oparciu o ścisłą współpracę, niezawodność oraz wysoką jakość świadczonych usług.
W naszej ofercie znajdziesz między innymi:
kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP
Oferujemy kompleskową obsługę Firm w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy gwarantując wysoką jakość usług i rzetelność w realizacji zadań. Usługi realizujemy zarówno w oparciu o stałą umowę współpracy (Outsourcing) jak i poprzez reazlizację konkretnych zadań.
usługi w zakresie ochrony środowiska
Zapewniamy pomoc w prowadzeniu dokumentacji związanej z gospodarką ochrony środowiska w tym między innymi: tworzenie polityki ochrony środowiska w organizacji, prowadzenie kompleksowej dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań, doradztwo w zakresie wymogów dot. ochrony środowiska.
porady prawne z zakresu prawa pracy
Na bieżąco współpracujemy ze specjalistami w zakresie prawa pracy oraz spraw kadrowych. Porady udzielane są przez prawników posiadających duże doświadczenie zawodowe. Oferujemy również pomoc w kwestii spraw organizacyjnych (Regulaminy, Zarządzenia, Procedury, Struktury).
ppoż
Czynności związane z prewencją przeciw pożarową są ściśle powiązane z technicznym bezpieczeństwem pracy. W ramach kompleksowej obsługi oferujemy również usługi z zakresu ppoż. Współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.